Buyuklar bisotidan: Jaloliddin Rumiy -2 Qism

Gilamni kaltak bilan qoqmoq gilamga ozor bermoq uchun emas, gilamni poklamoq uchundir. Alloh senga tashvish berar ekan, seni imtihon qilib tozalar, changu g‘uboringni ketkazar. Qayg‘urma… Aqlim har kun tovba qilar. […]