Chikagolik o’zbeklar faxlanadigan yigit

CHIKAGOLIKLAR FAXRLANADIGAN YIGIT.   Deydilarki, odamlar  asosan tabiatan uch toifa  bo’lishar ekan. Birinchi toifa odamlar g’iybatchi  odamlar (Gossip Person)- ular boshqalarni gapini qilishni yaxshi ko’rishar ekan; Ikkinchi toifa Savdo Odamlari […]